เข็มฉีดยาและกระบอก

แสดง 16 รายการ

SYRINGE 10 ML NIPRO กล่อง 100 ชิ้น

350฿

ไซริงค์ กระบอกฉีดยา ยี่ห้อ NIPRO

SYRINGE 20 ML NIPRO กล่องละ 50 ชิ้น

290฿

ไซริงค์ สำหรับป้อนยาเด็ก / กระบอกฉีดยา

SYRINGE 3 ML NIPRO กล่อง 100 ชิ้น

250฿

ไซริงค์ สำหรับป้อนยาเด็ก / กระบอกฉีดยา ยี่ห้อ NIPRO

SYRINGE 5 ML NIPRO กล่อง 100 ชิ้น

250฿

ไซริงค์ สำหรับป้อนยาเด็ก / กระบอกฉีดยา

SYRINGE 50 ML NIPRO หัวกลาง กล่อง 20 ชิ้น

510฿

ไซริงค์ สำหรับป้อนยาเด็ก / กระบอกฉีดยา

X