ท่อและสายทางการแพทย์

แสดง 22 รายการ

NUTRITION LINE สีม่วง ไม่มีกระเปาะ/ซอง

15฿

สายให้อาหารชนิดไม่มีกระเปาะหยด

SUCTION สายดูดเสมหะ #10/เส้น

4฿

สายดูดน้ำลาย ดูดเสมหะ ปราศจากเชื้อ

SUCTION สายดูดเสมหะ #12 SECURE/เส้น

4฿

สายดูดเสมหะซีเคียว ปราศจากเชื้อ 

SUCTION สายดูดเสมหะ #14 SECURE/เส้น

4฿

สายดูดเสมหะซีเคียว ปราศจากเชื้อ

SUCTION สายดูดเสมหะ #16 SECURE/เส้น

4฿

สายดูดเสมหะซีเคียว ปราศจากเชื้อ

SUCTION สายดูดเสมหะ #18/เส้น

4฿

สายดูดน้ำลาย ดูดเสมหะ ปราศจากเชื้อ

SUCTION สายดูดเสมหะ #8/เส้น

4฿

สายดูดน้ำลาย ดูดเสมหะ ปราศจากเชื้อ

SUCTION หลอดดูดเสมหะ #6/ชิ้น

4฿

หลอดดูดน้ำลาย ดูดเสมหะ

X